پیگیری جراحی:

برای پیگیری جراحی و عدم مراجعه حضوری به کلینیک و جلوگیری از اتلاف زمان ارزشمند شما ، این امکان را برای راحتی شما عزیزان فراهم نموده ایم تا با ایمیل از اپراتور ما در اسرع وقت ، وضعیت جراحی خود را دریافت نمایید.

برای پیگیری جراحی به ما ایمیل ارسال نمایید.

    question